EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Aanmelding & toelating

Om onderwijs te kunnen volgen op één van de scholen van Eduvier heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband van scholen in de regio bepaalt of een leerling toelaatbaar is voor een school voor praktijkonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en verstrekt deze toelaatbaarheidsverklaring.

Uw zoon of dochter heeft al een TLV

Als u al beschikt over een TLV, kunt u contact opnemen met de school om uw zoon of dochter aan te melden.   

Uw zoon of dochter heeft nog geen TLV

Als u nog niet beschikt over een TLV, verzorgt de reguliere school waar uw zoon of dochter is ingeschreven de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Als het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring toekent,  kunt u uw zoon of dochter aanmelden. Als het samenwerkingsverband géén toelaatbaarheidsverklaring toekent, zoekt de school die de aanvraag heeft ingediend samen met u en het samenwerkingsverband naar een andere passende school.

Als een leerling niet is ingeschreven op een reguliere school is het in sommige gevallen mogelijk via een school voor praktijkonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs een TLV aan te vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het wenselijk is dat:

  • een leerling aan de start van zijn schoolloopbaan direct instroomt op een speciale school zonder eerst een reguliere school bezocht te hebben;
  • een schoolverlater uit het basisonderwijs direct doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs, zonder eerst een reguliere school voor voortgezet onderwijs bezocht te hebben.

Als bovenstaande van toepassing is, kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek op de betreffende school. Tijdens het intakegesprek krijgt u meer informatie over de school en bespreekt u het vervolgtraject. Als de school een passende plek voor uw zoon of dochter lijkt, meldt u hem of haar aan en vult de school met u de benodigde formulieren voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring in. De school verzamelt de benodigde stukken, verzorgt eventueel aanvullend onderzoek en dient de aanvraag in bij het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverbanden

 Eduvier participeert actief in de volgende samenwerkingsverbanden:

PO en VO Almere
VO Lelystad
PO Lelystad/Dronten
PO NOP/Urk VO
NOP/Urk/Lemsterland

Daarnaast werken we samen met samenwerkingsverbanden in andere regio’s, zoals SWV VO IJssel Vecht en SWV VO West Friesland. Dit komt voor wanneer leerlingen woonachtig zijn buiten Flevoland, verhuizen, of wanneer in de betreffende regio geen passende school gevonden kan worden.

Huidige leerlingen

Als de toelaatbaarheidsverklaring van uw zoon of dochter binnenkort afloopt, vraagt de school indien gewenst en in overleg met u, een nieuwe verklaring bij het samenwerkingsverband aan.