EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Doelstellingen

Missie

Eduvier wil kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen toerusten voor de toekomst. We zetten ons met passie, deskundigheid en verantwoordelijkheid hiervoor in en zoeken naar optimaal passende vormen van onderwijs en begeleiding. Het doel is leerlingen voor te bereiden op een voor hen zo volwaardig mogelijk functioneren in de maatschappij en toe te leiden naar vervolgonderwijs of werk. We doen dit met een persoonsgerichte, toekomstgerichte benadering en in dialoog met de leerling, de ouders en de maatschappelijke partners. De focus ligt daarbij op de mogelijkheden - wat kan de leerling wèl - en op volledige acceptatie van beperkingen.

Visie
De invoering van passend onderwijs, het opbrengstgericht werken en de werkschool in oprichting zijn ontwikkelingen in het beleid van de overheid waar de stichting de komende jaren mee te maken krijgt. Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd spreekt de onderwijsgroep de ambitie uit zich te ontwikkelen tot een vraaggerichte organisatie, zich meer in te zetten op didactiek, constructieve partner te worden in het nieuwe regionale samenwerkingsverband passend onderwijs, de onderwijs- en arbeidsmarkttoeleiding te intensiveren en kennis te delen met maatschappelijke partners.