EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Het onderwijs

Het uitgangspunt van het onderwijs op de verschillende Eduvier locaties is: Eén kind - één plan. Dit betekent dat de mentor van een kind samen met het begeleidingsteam en de vakdocenten elk schooljaar een ontwikkelingsperspectiefplan maakt. Hierin wordt naar aanleiding van vooraf gestelde doelen de voortgang op didactisch en op pedagogisch gebied weergegeven. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen worden hierbij betrokken, want samenwerking is van groot belang.

Om iedere leerling de kans te geven via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces kennis en vaardigheden te verwerven is het onderwijs anders georganiseerd dan het onderwijs op reguliere scholen.

Het onderwijs kenmerkt zich door:

  • kleinschaligheid;
  • duidelijke structuur;
  • individueel onderwijs;
  • rust en veiligheid;
  • kleine groepen.

Om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een vervolgopleiding of werk, bestaat het lespakket niet alleen uit schoolse vaardigheden, maar ook uit training in sociale vaardigheden. Op de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn daarnaast veel mogelijkheden voor het volgen van interne of externe stages.