EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Klachten

Klachtenregeling

Binnen Eduvier kunt u in eerste instantie met een klacht terecht bij de mentor, de afdelingsleider of de directeur van de school. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u een formele klacht indienen bij de Bestuurder van Eduvier onderwijsgroep (Postbus 2344, 8203 AH Lelystad).

Heeft Eduvier uw klacht niet kunnen wegnemen, dan kunt u uw klacht laten onderzoeken door een deskundige en onafhankelijke klachtencommissie. Daartoe heeft Eduvier zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van stichting Onderwijsgeschillen.

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508  AD Utrecht
E info@onderwijsgeschillen.nl
I  www.onderwijsgeschillen.nl 

Het staat u ook vrij uw klacht direct te laten onderzoeken door deze deskundige en onafhankelijke klachtencommissie. In dat geval zal de commissie Eduvier bij de klachtafhandeling betrekken.

Melding ongewenste omgangsvormen

Voor meldingen over ongewenste omgangsvormen kunnen uw zoon of dochter en u terecht bij de hiervoor aangestelde contactpersonen op school. De contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor ongewenste omgangsvormen op school en verzorgen de eerste opvang bij incidenten. De contactpersonen zijn getraind door het Bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) van de GGD en kunnen contact opnemen met de coördinator ongewenste omgangsvormen van het bureau voor ondersteuning en advies. Indien nodig wordt een vertrouwenspersoon van Bureau VKM ingezet.

U kunt daarnaast rechtstreeks contact opnemen met Bureau VKM T 0320 276211.