EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Passend Onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Leerlingen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.

Wat verandert er?

Alle scholen krijgen een zorgplicht. Dit betekent dat ze ervoor moeten zorgen dat elke leerling die bij hen ingeschreven staat, of zich aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt. Dit kan zijn op de school waar de leerling is aangemeld, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. De extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen in een regio (een samenwerkingsverband) georganiseerd en betaald.

Ondersteuningsprofielen

Ook de speciale scholen van Eduvier maken deel uit van een samenwerkingsverband in de regio waar zij gevestigd zijn. Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel. In dit profiel beschrijft de school welke onderwijsondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.

Wat betekent dit voor leerlingen van Eduvier?

Nieuwe leerlingen - De afgelopen jaren hadden leerlingen een cluster 4 indicatie nodig om een plek op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs te verkrijgen. Met ingang van 1 augustus 2014 verandert dit. Het samenwerkingsverband wordt verantwoordelijk voor toelating van leerlingen tot het (voortgezet) speciaal onderwijs. Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat de leerling het beste op zijn plek is op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, verstrekt ze daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring.

Leerlingen met Ambulante Begeleiding - Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes meer. Als een leerling nu Ambulante Begeleiding krijgt, komt dit te vervallen. De extra ondersteuning die de leerling nodig heeft wordt, in overleg met ouders, rechtstreeks door de school georganiseerd. De school zal ouders hierover tijdig informeren.

Leerlingen in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs - Als een leerling (voortgezet) speciaal onderwijs volgt op één van de scholen van Eduvier, verandert er op 1 augustus 2014 in eerste instantie niks. De cluster 4 indicatie blijft geldig tot uiterlijk 1 augustus 2016. Voordat deze termijn verstreken is, beoordeelt het samenwerkingsverband opnieuw, samen met ouders, wat de beste school voor de leerling is; een reguliere school of een speciale school. In het laatste geval verstrekt het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring.

Als een leerling van één van de SO-scholen van Eduvier na 1 augustus 2014 over wil stappen naar een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs dan is daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Meer informatie

Downloads

Factsheet Passend Onderwijs voor ouders en kinderen
Informatiegids Passend Onderwijs voor ouders
Informatiegids Passend Onderwijs voor leraren
Ondersteuningsprofiel Eduvier
 
Links
www.steunpuntpassendonderwijs.nl  
www.passendonderwijs.nl