EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Links

Scholen Eduvier onderwijsgroep

http://derede.eduvier.nl
De Rede is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een internaliserende psychiatrische gedragsproblematiek in Lelystad.

http://bekiusschool.eduvier.nl/
De dokter Herman Bekiusschool is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met een internaliserende psychiatrische gedragsproblematiek in Lelystad.

http://nautilus.eduvier.nl
Het Nautilus College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een internaliserende psychiatrische gedragsproblematiek in Almere.

http://deoptimist.eduvier.nl
De Optimist is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een internaliserende psychiatrische gedragsproblematiek in Emmeloord.

http://aurum.eduvier.nl
Het Aurum College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs op HAVO/VWO niveau voor leerlingen met een internaliserende psychiatrische gedragsproblematiek in Lelystad.

http://deanger.eduvier.nl
De Anger is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een externaliserende psychiatrische gedragsproblematiek in Lelystad.

http://aquarius.eduvier.nl
Aquarius is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een externaliserende psychiatrische gedragsproblematiek in Almere.

http://karveel.eduvier.nl
De dokter Herman Bekiusschool Karveel is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met een externaliserende of internaliserende gedragsproblematiek in Lelystad.

http://stedenschool.eduvier.nl
De Stedenschool verzorgt onderwijs aan jongeren in de Justitiele Jeugdinrichting Rentray in Lelystad.

(Speciaal) onderwijs & jeugdzorg

www.lvc4.nl
De landelijke vereniging cluster 4 (lvc4) stelt zich tot doel de onderwijsinhoudelijke belangen te behartigen van de scholen en RECs die vallen onder cluster 4.

www.wec-raad.nl
De WEC-Raad behartigt de belangen van het speciaal onderwijs.

www.lcti.nl
De Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI) houdt toezicht op de indicatiestelling en adviseert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap daarover.

www.minocw.nl
De website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

www.speciaalonderwijs.kennisnet.nl
Een site gemaakt om iedereen die betrokken is bij het speciaal onderwijs te voorzien van achtergrondinformatie en nieuws.

www.onlinejeugdhulpflevoland.nl
Een online jeugdhulp portaal voor jongeren, ouders/opvoeders en professionals.

www.lsg-rentray.nl
Een multisectorale jeugdzorgorganisatie met meerdere vestigingen in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland.

www.ggzcentraal.nl
GGZ centraal is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg met locaties op de Veluwe en in Flevoland.

www.bjzflevo.nl
Bureau Jeugdzorg Flevoland is de toegangspoort tot alle jeugdzorg in de provincie Flevoland.

www.liesa.nl
LIESA levert een bijdrage aan het goed voorbereiden van leerlingen in het speciaal onderwijs op arbeid.

www.cjg.nl  www.cjgdronten.nl  www.okepunt.nl  www.cjglelystad.nl  www.cjgnoordoostpolder.nl
Iedere gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en gezin (CJG): een herkenbaar inlooppunt in de buurt, waar ouders en jongeren terechtkunnen met hun vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Een CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat.

De Rugzak & Ambulante Begeleiding

www.oudersenrugzak.nl
Informatie over leerlinggebonden financiering (de Rugzak).

www.rugzakinmbo.nl
Informatie over leerlinggebonden financiering (de Rugzak) in het MBO. 

www.leerlinggebondenfinanciering.startpagina.nl
Een grote collectie links op het gebied van leerlinggebonden financiering.

www.ambulante-begeleiding.startpagina.nl
Een collectie links op het gebied van Ambulante Begeleiding.

Persoonsgebonden Budget

www.pgb.nl
De website van Per Saldo over alles wat met het persoonsgebonden budget te maken heeft.

www.pgb.startpagina.nl
Een grote collectie links op het gebied van het persoonsgebonden budget.

Over autisme

www.landelijknetwerkautisme.nl
Het Landelijk Netwerk Autisme (LNA) stimuleert aangepast onderwijs en goede ondersteuning voor leerlingen met autisme in het regulier en speciaal onderwijs door deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis en ervaringen.

www.autisme-nva.nl
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geinteresseerd zijn.

www.autisme.startpagina.nl
Een grote collectie links op het gebied van autisme.

www.autisme-pdd-nos.startpagina.nl
Een grote collectie links op het gebied van pdd-nos.

www.autisme-asperger.startpagina.nl
Een grote collectie links op het gebied van asperger.

www.autismecentraal.com
Theoretische en praktische expertise omtrent autisme