EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Nieuws:overzicht
Onze specialistische kennis delen we steeds meer

Al meer dan 20 jaar verzorgt Eduvier onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Vele jaargangen leerlingen volgden onderwijs op onze scholen en leerden hoe zij het beste om konden gaan met hun emoties en hun gedrag, ze leerden lezen en rekenen en haalden diploma’s.

Niet alleen de leerlingen hebben zich ontwikkeld, dat geldt ook voor de mensen die hen lesgeven. Want wat het onderwijs speciaal maakt zijn de leerkrachten en begeleiders die goed toegerust zijn om leerlingen met diverse onderwijsondersteuningsbehoeftes te begeleiden en uit te dagen.

Samenwerken en kennis delen

Onze specialistische kennis  over het begeleiden van een leerling met autisme, gedragsproblemen of moeite met leren, delen we steeds meer met reguliere scholen. Zo werken we samen aan het opzetten van ‘nieuwe arrangementen’. Dit zijn tussenvormen tussen speciaal en regulier onderwijs. Onze medewerkers verzorgen daarnaast regelmatig trainingen en cursussen aan leerkrachten in het regulier onderwijs over het omgaan met gedragsproblemen in de klas. Ook onze orthotheek, waar literatuur en methodes te vinden zijn over het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, delen we inmiddels met een aantal collega-scholen uit de regio. Het aanbieden van dit soort expertise willen we de komende jaren verder uitbreiden.

Onderwijs op niveau

Leerlingen bij wie het regulier onderwijs echt niet past, kunnen nog steeds terecht op onze gespecialiseerde scholen in de regio. We verzorgen naast speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op diverse niveaus, van vmbo tot en met havo/vwo-niveau. Om in aanmerking te komen voor een plek op een speciale school of voor het praktijkonderwijs heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband nodig. Meer informatie hierover vind u op de pagina aanmelden.

Terug naar overzicht.