EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Nieuws:overzicht
Wethouder brengt felicitatiebezoek aan VSO-Lelystad

Wethouder Willem de Jager heeft een felicitatiebezoek gebracht aan VSO-Lelystad (voortgezet speciaal onderwijs). Met de door de wethouder meegebrachte ‘groene taart' vierden medewerkers en genodigden dat het verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie op de Rede, de Anger en het Aurum College van de baan is. De scholen realiseren kwalitatief goed onderwijs en scoren daarmee weer voldoende en dus een groene kleur, aldus de inspectie.

De Lelystadse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een cluster 4 indicatie stonden sinds het najaar van 2010 onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie. Directie en medewerkers werkten het afgelopen jaar met gerichte aandacht en inzet aan het verbeteren van de punten die de inspectie als onvoldoende had aangemerkt. Met goed resultaat, want naar aanleiding van de inspectiebezoeken in oktober en november is het verscherpt toezicht opgeheven. Wethouder De Jager gaf aan trots te zijn op het behaalde resultaat: "In Lelystad vinden we kwalitatief goed onderwijs heel belangrijk. Dat zorgt ervoor dat doorlopende leerlijnen meer vanzelfsprekend worden. Dit betekent dat een scholier gemakkelijker doorstroomt van een reeds behaald niveau naar een hoger niveau en dat biedt uiteindelijk weer de beste kans op een goede positie op de arbeidsmarkt. Een groen resultaat valt of staat met de docent die voor de klas staat."

Goede planning en betrokken personeel
Samenwerking, een goede planning en vooral betrokken personeel hebben ervoor gezorgd dat de onderwijsinspectie op deze en ook op een aantal andere scholen binnen Eduvier onderwijsgroep het verscherpt toezicht heeft opgeheven. Zo heeft Eduvier anderhalf jaar geleden een nieuw beleidskader opgesteld dat geldt voor alle scholen en onderdelen van de onderwijsgroep. Meer planmatig en opbrengstgericht werken en het aanscherpen van de kwaliteitszorg en de zorgstructuur zijn daarin belangrijke uitgangspunten. Daarnaast is er een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd onder personeel, ouders en leerlingen en aan de hand hiervan de verbeterplannen uitgewerkt. Dankzij een goede planning, samenwerking tussen de verschillende scholen en vooral de betrokkenheid en inzet van de medewerkers hebben de scholen van VSO-Lelystad, maar ook de dokter Herman Bekiusschool locatie Karveel in Lelystad, het Nautilus College in Almere en de Optimist in Emmeloord een voldoende beoordeling gescoord.

Speciaal onderwijs op alle niveaus
De scholen van VSO-Lelystad bieden voortgezet speciaal onderwijs op alle niveaus, van praktijkonderwijs tot havo/vwo-niveau. Zeker voor het Aurum College is de bevestiging dat de school voldoet aan alle kwaliteitsnormen van de inspectie een mooie opsteker. De school startte in 2008 met een nieuw onderwijsconcept. In samenwerking met IVIO@School biedt het Aurum College onderwijs op havo- en vwo-niveau aan inmiddels 150 leerlingen. De leerlingen volgen op het Aurum College les in de reguliere vakken en sluiten deze af middels staatsexamens. De vakdocenten van IVIO@School corrigeren het werk en de toetsen en zijn op afstand (via internet) vraagbaak voor leerlingen en mentoren. Daarnaast zijn er binnen de school vakdocenten aanwezig voor directe ondersteuning aan de leerlingen. Inmiddels hebben de eerste leerlingen hun havo-diploma behaald en vond het onderwijsconcept navolging op onder meer het Nautilus College in Almere. Zomer 2013 verwacht de school de eerste vwo-diploma's uit te kunnen reiken. Ook staat voor het komende jaar het verder verbeteren en uitbreiden van de arbeidsgerichte leerwegen op het programma. In november startte in dit kader leer-, werk en trainingsbedrijf Flevodrome al een nieuw leerwerktraject. Binnen de VSO-scholen worden het komend jaar nieuwe initiatieven worden opgezet om leerlingen nog beter voor te bereiden op een plek op de arbeidsmarkt.

 Foto: Fotostudio Wierd

 

 

Terug naar overzicht.