EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Nieuws:overzicht
Onderzoek naar bestuursoverdracht praktijkschool De Steiger naar Eduvier

De gemeente Lelystad heeft Eduvier gevraagd samen onderzoek te verrichten naar een eventuele bestuursoverdracht van praktijkschool De Steiger naar de Eduvier Onderwijsgroep per 1 augustus 2014. Dat doet de gemeente omdat zij het bestuur van openbare scholen los wil koppelen van gemeentelijk bestuur. De Steiger is de laatste openbare school die nu nog bestuurd wordt door de gemeente Lelystad.

Eerder was de gemeente Lelystad in gesprek met Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) over een eventuele bestuursoverdracht. Het onderzoek hiertoe heeft uiteindelijk niet tot bestuursoverdracht geleid. In de tussenliggende periode heeft de Eduvier Onderwijsgroep zich ook in de ogen van de gemeente Lelystad zowel financieel als kwalitatief ontwikkeld tot een geschikte partner. Bovendien ligt de beroepscultuur van de Eduvier Onderwijsgroep dicht bij die van De Steiger en staan de praktijkschoolleerlingen dicht bij leerlingen van Eduvier. De Steiger is bedoeld voor leerlingen die, ook met extra zorg, geen regulier diploma in één van de leerwegen van het VMBO kunnen halen. Opleiden naar een plaats op de arbeidsmarkt is ook voor veel Eduvier leerlingen het uitstroomperspectief.

Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd tussen de gemeente Lelystad en de bestuurder van de Eduvier Onderwijsgroep over de kansen van een mogelijke bestuursoverdracht. Eduvier heeft positief gereageerd op de eventuele bestuursoverdracht en zal het beoogde onderzoek samen met de gemeente verrichten. De bestuurder van Eduvier bespreekt deze ontwikkeling op korte termijn met de nieuw gekozen GMR.

Terug naar overzicht.