EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Nieuws:overzicht
Intentiebesluit bestuursoverdracht De Steiger

De verkennende fase in de bestuursoverdracht van de Steiger naar Eduvier is positief afgerond. Op 23 mei jl. ondertekenden wethouder Willem de Jager en Els van Doorn (bestuurder Eduvier) een intentiebesluit ten behoeve van de bestuursoverdracht van praktijkschool De Steiger aan Eduvier per 1 augustus 2014.

Met het ondertekenen van het intentiebesluit kan worden overgegaan tot de feitelijke onderzoeksfase. De medezeggenschapsraad van De Steiger en de GMR van Eduvier zijn in de verkennende fase intensief betrokken. Ze hebben ingestemd met het intentiebesluit met bijbehorend toetsingskader. In het toetsingskader staan de onderwerpen waaraan de bestuursoverdracht getoetst moet worden: onderwijskundige zaken, financiën, leerling prognoses, personele zaken, medezeggenschap, administratie en beheer en bestuurlijke juridische zaken. Een extern projectleider voert het onderzoek uit en medewerkers van Eduvier en de Steiger leveren een bijdrage aan de diverse werkgroepen voor bovengenoemde onderwerpen. Als het onderzoek positief wordt afgerond zal de Steiger per 1 augustus 2014 onderdeel uitmaken van Eduvier.

Tijdens de perspresentatie heeft wethouder De Jager toegelicht dat de gemeente aanstuurt op een bestuursoverdracht omdat zij het bestuur van openbare scholen los wil koppelen van gemeentelijk bestuur. De Steiger is de laatste openbare school die nu nog bestuurd wordt door de gemeente Lelystad. Eduvier is een geschikte partner omdat zij zowel financieel als kwalitatief gezond is. Bovendien ligt de beroepscultuur van Eduvier dicht bij die van De Steiger en staan de praktijkschoolleerlingen dicht bij een deel van de leerlingen van Eduvier. Opleiden naar een plaats op de arbeidsmarkt is ook hier voor een deel van de leerlingen het hoogst haalbare.

Terug naar overzicht.