EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Nieuws:overzicht
Aurum College winnaar Project Speciaal 2013

Met een vernieuwend onderwijsconcept won het Aurum College 29 november jl. de titel ‘Project Speciaal 2013'. De school ontwikkelde in samenwerking met IVIO@school een methodiek waarbij vakdocenten van IVIO@School op afstand - via internet - ondersteuning bieden aan de mentoren en leerkrachten in de klassen van het Aurum College. Project Speciaal is een initiatief van LECSO (landelijk expertise centrum speciaal onderwijs). Jaarlijks reikt dit expertisecentrum een prijs uit voor een project dat vernieuwing en kwaliteitsverbetering in het speciaal onderwijs stimuleert. Naast de titel ‘Project speciaal 2013' ontving de school een geldprijs van €7.500,-.

Op zoek
In augustus 2008 startte Eduvier onderwijsgroep een school voor voortgezet speciaal onderwijs op havo- en vwo-niveau, het Aurum College. Binnen het cluster 4 onderwijs bestond geen school waar leerlingen met (met name) internaliserende gedragsproblematiek, zoals autisme, onderwijs op havo/vwo-niveau konden volgen tot en met het examenjaar. De leerlingen die dit niveau wel zouden kunnen halen, maar op het regulier onderwijs hun plek niet konden vinden, volgden voortgezet speciaal onderwijs op vmbo-tl niveau. Eduvier onderwijsgroep besloot een school speciaal voor deze doelgroep te starten. Maar hoe? Het aannemen van voldoende vakdocenten voor een kleine groep leerlingen, die ook behoefte hebben aan een vaste mentor was financieel niet haalbaar. De oplossing werd al snel gevonden in de samenwerking met IVIO@School. IVIO@School verzorgde (toen nog vanuit de Wereldschool) afstandsonderwijs voor kinderen die in het buitenland woonden. Afstandsonderwijs in combinatie met de begeleiding van een mentor op school leek een goede oplossing voor het Aurum College.

Partners
IVIO@School en het Aurum College gingen een partnerschap aan om het concept verder uit te werken. In vijf jaar tijd werden de lesmethodes van IVIO@School verder ontwikkeld om ze beter aan te laten sluiten bij de doelgroep van het Aurum College. Lesbrieven werden bijvoorbeeld concreter geformuleerd en de vakleerkrachten leerden de manier waarop zij met leerlingen communiceren aan te passen aan de doelgroep. Andersom leren de mentoren op school hun leerlingen ook hoe zij beter kunnen communiceren met de vakleerkrachten van IVIO@School.

Onderwijs op maat
Inmiddels is het concept zo uitgewerkt dat er geen sprake meer is van losse systemen, maar van één IVIO-Aurum systeem. IVIO@School verzorgt de (vak)inhoud. Het verwerken van de inhoud gebeurt op school onder begeleiding van de mentoren. De school biedt leerlingen een vaste mentor, rust, structuur en ruimte om zichzelf te zijn. In hun eigen tempo kunnen leerlingen hun havo- of vwo-diploma halen. De mentoren bewaken het sociale proces en de docenten van IVIO@School houden het onderwijsproces in de gaten. Middels staatsexamens behalen de leerlingen certificaten en diploma's op havo- en vwo-niveau.

Landelijke navolging
Landelijk heeft deze werkwijze al op meerdere plaatsen navolging gekregen, niet alleen in het speciaal onderwijs, maar ook in het regulier onderwijs, waar havo/vwo-klassen voor leerlingen met een speciale onderwijsondersteuningsvraag worden ingericht. Inmiddels volgen in Flevoland 225 leerlingen een traject volgens het concept: 175 leerlingen op het Aurum College in Lelystad en 50 leerlingen op het Nautilus College in Almere, beide scholen van Eduvier onderwijsgroep.

Download voor meer informatie de flyer over het concept Aurum College.

 

Terug naar overzicht.