EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Nieuws:overzicht
Eduvier stelt ondersteuningsprofiel vast

De wet Passend Onderwijs geeft de schoolbesturen die participeren in de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs de wettelijke opdracht tot zorgplicht en het bieden van een thuisnabije, passende onderwijsplek door het inrichten van een onderwijszorgcontinuüm. In het ondersteuningsprofiel geeft Eduvier aan welke mogelijkheden ze biedt voor de extra ondersteuning van kinderen en jongeren in de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs waarin ze participeert.

Een planmatig, persoonlijk en passend perspectief
Eduvier onderwijsgroep realiseert een onderwijs- en begeleidingsaanbod gericht op de onderwijsbehoefte en ondersteuningsvraag van de jongere, daar waar nodig in samenwerking met jeugdhulpverlening.

De ontwikkeling van de jongere is ons uitgangpunt van handelen. Wij streven naar een passend persoonlijk perspectief voor iedere jongere met moeilijk en/of psychiatrisch gedrag, opdat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen, integreren en functioneren met als einddoel actieve participatie in de maatschappij.

De jongere bereikt niet alleen te accepteren dat er belemmeringen zijn, maar leert bovenal deze te hanteren en zich actief te richten op de ontdekking en de inzet van zijn of haar talenten en mogelijkheden.

Eduvier onderwijsgroep werkt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en heldere communicatie met ouders/opvoeders en jongeren aan de realisatie van de onderwijstrajecten op maat.

Download voor meer informatie het volledige ondersteuningsprofiel.

 

Terug naar overzicht.