EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Nieuws:overzicht
Lelystadse partijen slaan handen ineen voor kwetsbare jongeren

Kwetsbare jongeren die vastgelopen zijn in het onderwijs kunnen in Lelystad voortaan terecht bij Matchpoint (Agorawagenplein 1). Vanuit Matchpoint wordt gekeken naar wat de meest passende route van onderwijs naar arbeidsmarkt voor elke individuele jongere kan zijn. Hierbij wordt in eerste instantie nadrukkelijk gekeken naar de kansen voor de jongere binnen het onderwijs. In Lelystad liepen in 2014 circa 250 jongeren vast in het onderwijs.

Wat kun je wél
Voor een aantal van deze jongeren geldt dat zij een nieuw vakdiploma kunnen halen. De opbouw van deze nieuwe leerroute is erop gericht om jongeren te beoordelen op wat zij wél kunnen en waar hun kansen liggen. Om de kansen van deze jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten wordt het traject ‘Entree Arbeid’ ontwikkeld en ingericht aan de Vaartweg 67. Dat zijn de belangrijkste prioriteiten in het Plan van Aanpak Ketensamenwerking Kwetsbare Jongeren (KKJ) Lelystad, dat door de samenwerkende partners is vastgesteld.

Voor wie?
Om te kunnen beoordelen welke jongeren voor Entree Arbeid in aanmerking komen, vindt er een  intakeprocedure plaats. Aanmelding, intake en plaatsing zijn van belang in de volle breedte van de entreeopleiding en doorstroming naar mbo niveau 2. Vandaar dat onderwijspartijen en gemeente de handen ineen hebben geslagen en hebben besloten tot de oprichting van, een meer functioneel dan fysiek, Matchpoint op Agorawagenplein 1.

Traject Entree Arbeid
In Lelystad worden kwetsbare jongeren vanaf nu meer aangesproken op hun eigen talenten. Zij worden opgeleid voor een diploma dat laat zien wat zij in huis hebben. Met het traject ‘Entree Arbeid’ gaan de jongeren naar school en behalen ze een vakdiploma. Dit gaat om jongeren voor wie verder doorstromen binnen het middelbaar beroepsonderwijs nu geen optie is. Ze leren binnen ‘Entree Arbeid’ de beroepsvaardigheden die ze straks nodig hebben om een plek in te nemen op de arbeidsmarkt. Daarnaast krijgen ze taal- en rekenles, gericht op het werk dat ze gaan doen.

Gericht op werk
In Lelystad willen de ketenpartners daarom een gedifferentieerde entreeopleiding, met een uitstroomprofiel dat specifiek gericht is op arbeid, uitrollen in een praktijkgeoriënteerde setting aan de Vaartweg 67. Hier zijn Eduvier onderwijsgroep, met onderdelen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, en Werkbedrijf Lelystad gehuisvest. In samenwerking met MBO College Lelystad is het mogelijk om een sluitend netwerk te creëren voor kwetsbare jongeren. In ‘Entree Arbeid’ vindt begeleiding en training in de meest passende leer- en werkomgeving en met de benodigde passende professionele ondersteuning plaats. Hierbij staat het behalen van een gerichte arbeidskwalificatie (het nieuwe vakdiploma), dat zicht geeft op een duurzame arbeidsplek en zelfredzaamheid, voorop. Samenwerking met werkgevers is hierbij voor succesvolle uitstroom essentieel.

Terug naar overzicht.