EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Nieuws:overzicht
Eduvier ondertekent aanpak ketensamenwerking kwetsbare jongeren

Begin dit jaar tekende de gemeente Lelystad met een aantal (onderwijs)partners een convenant waarin hun samenwerking in het begeleiden van kwetsbare jongeren die zijn vastgelopen in het onderwijs werd vastgelegd.  Het doel: nieuwe mogelijkheden bieden om deze jongeren naar een startkwalificatie of duurzame arbeid te begeleiden. Inmiddels is een aantal nieuwe stappen gezet in de ketensamenwerking, waaronder de inrichting van Matchpoint én het traject Entree Arbeid. Om de stappen die gezet zijn formeel te bekrachtigen, is een bestuurlijke uitwerking van het convenant opgesteld. Deze is op 1 oktober jl. ondertekend door de onderwijspartners (waaronder Eduvier), de gemeente Lelystad en Werkbedrijf Lelystad.

Matchpoint: één loket

Jongeren die zijn vastgelopen in het onderwijs kunnen in Lelystad voortaan terecht bij Matchpoint. Een team van experts zorgt ervoor dat de aangemelde jongeren op een leer- of werkplek terecht komen die bij hen past. Eén van de mogelijkheden is een plek op de nieuwe gedifferentieerde entreeopleiding: de Entree Arbeid.

Entree Arbeid

Aan de Vaartweg 67 biedt Eduvier in samenwerking met de andere (onderwijs)partners een entreeopleiding gericht op uitstroom naar arbeid: De Entree Arbeid. Hier worden  jongeren van 16 tot 27 jaar zonder diploma toegeleid naar een plek op de arbeidsmarkt. De jongeren leren beroepsvaardigheden en krijgen theorielessen, als taal en rekenen, gericht op het werk dat ze willen gaan doen. Bijzonder is dat de verschillende partners samen uitvoering geven aan dit traject. Zo worden (theorie)lessen zowel verzorgd door docenten van Eduvier als door docenten van ROC Flevoland. Samenwerking met werkgevers is in dit traject essentieel. Talentmeester van Eduvier, Gaatze Boersma, begeleidt de jongeren en helpt hen het traject dat ze samen uitgestippeld hebben met succes af te ronden. Op dit moment volgen twintig jongeren de Entree Arbeid. Twee jongeren zijn inmiddels al succesvol uitgestroomd naar een baan.

Gezamenlijk doel

Via Matchpoint kunnen jongen ook aangemeld worden bij leer- of werktrajecten van andere partners of bij leer-, werk en trainingscentrum Flevodrome (onderdeel van Eduvier). Het doel om voor kwetsbare jongeren in Lelystad een sluitende aanpak en vooral aanbod te creëren van onderwijs naar arbeidsmarkt komt zo steeds dichterbij.

 

 bron foto: gemeente Lelystad

 

 

 

Terug naar overzicht.