EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Nieuws:overzicht
Aquarius weer groen

Aquarius, school voor voortgezet speciaal onderwijs in Almere, vierde 22 januari jl. dat het verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie van de baan is. De school realiseert kwalitatief goed onderwijs en scoort daarmee weer voldoende en dus een groene kleur, aldus de inspectie.

Aquarius stond sinds het najaar van 2010 onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie. Directie en medewerkers werkten de afgelopen jaren met gerichte aandacht en inzet aan het verbeteren van de punten die de inspectie als onvoldoende had aangemerkt. Met goed resultaat, want naar aanleiding van het laatste inspectiebezoek is het verscherpt toezicht opgeheven. Op een aantal andere scholen van Eduvier werd het verscherpt toezicht afgelopen jaren al opgeheven. Met het positieve resultaat van Aquarius zijn alle Eduvier scholen dan ook weer ‘groen’.

Goede planning en betrokken personeel

Samenwerking, een goede planning en vooral betrokken en gekwalificeerd personeel hebben ervoor gezorgd dat de onderwijsinspectie het verscherpt toezicht heeft opgeheven. De komende jaren richten Aquarius en de andere scholen van de onderwijsgroep zich op de doorgaande kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de medewerkers. De nadruk ligt dan ook op het blijven trainen en scholen van de medewerkers, op zowel pedagogisch als didactisch gebied. Dit helpt hen de steeds complexere en diverse leerlingpopulatie goed te kunnen begeleiden en uitdagen.

Op weg naar werk

Als je op Aquarius of een van de andere scholen van Eduvier een opleiding volgt, stel je samen met je mentor een doel vast. Je werkt bijvoorbeeld toe naar een vervolgopleiding, of naar een plek op de arbeidsmarkt. Naast het volgen van de reguliere vakken, wordt veel aandacht besteed aan de andere vaardigheden die je hiervoor nodig hebt. Denk aan leren leren, het ontwikkelen van je sociale vaardigheden en het leren omgaan met je mogelijkheden en beperkingen. Veel leerlingen werken toe naar een plek op de arbeidsmarkt. De komende jaren wordt dan ook extra aandacht  besteed aan de samenwerking met onder meer gemeenten en arbeidsorganisaties, om geschikte stages en werkplekken voor deze leerlingen te realiseren.

Terug naar overzicht.